Social Marketing | Social Management | Social Marketing Agency

Vi tar hand om dina favorit

SOCIALA MEDIER


Client avatar

Betrodd av över 100+ företag!

VECKOSAMTAL & MÅLÖVERSYN

VECKOSAMTAL & MÅLÖVERSYN


Vi är väldigt stolta över att kommunicera så bra med våra kunder. När vi arbetar på konton på sociala medier, är det väldigt viktig att uppdatera kunden och att budskapet är tydligt. Detta samtal handlar om en öppen diskussion om kampanjer samt plan och strategi för kommande sådana. Att ha minst ett samtal i veckan är rekommenderat.

SKAPA INNEHÅLL PÅ SOCIALA MEDIER


Våra social media managers skapar kvalitetsinnehåll för din kampanj, idé eller tävling. Innehåll kan skapas tillsammans med ditt team eller så kan det vara helt vår idé. Efter att idén har godkänts och en slutprodukt presenterats, är vi redo att börja kampanjen.

SKAPA INNEHÅLL PÅ SOCIALA MEDIER
GRUPPENGAGEMANG

GRUPPENGAGEMANG


Allt handlar om engagemang. Efter att kampanjen är lanserad, kommer social media managern att gå igenom varje kanal, välja en relevant grupp, börja en konversation och engagera människor på en grundnivå. Följare som anses relevanta och viktiga för din verksamhet kan engageras på olika sätt beroende på den aktuella sociala kanalen eller nätverket.

BETALDA ELLER FÖRSTÄRKTA KAMPANJER


Social media managern som har hand om ditt konto kommer att förstärka eller sponsorera många inlägg i veckan för att driva in mer inriktat engagemang. Att ha ditt varumärke ute på sociala medier kommer att öka försäljningen och göra din sociala sida populär.

BETALDA ELLER FÖRSTÄRKTA KAMPANJER
ÖVERVAKNING & ANALYS

ÖVERVAKNING & ANALYS


Vid sidan av att övervaka dina konton och kanaler på sociala medier dagligen, kommer din social media manager att skapa e-post uppdateringar en gång i veckan och du kommer att få en avancerad analysrapport 1:a och 15:de varje månad. Med rapporter från sociala medier kan du lätt följa med hur kampanjerna framskrider och om vi når det nödvändiga målet.

Social cta

Let's collaborate

Build an attractive but fearsome brand!


You know what they say, marketing brings customers but your brand makes them stay and we can help you with both.

LISTA PÅ TJÄNSTER


Skapandet av innehåll

Fan interaktion och engagemang

Stark riktad Facebook annonsering

Dagliga Inlägg

Dagliga tweets och re-tweets

Svara på omnämnande

Prata och engagera fans dagligen

Följa andra varumärken inom industrin

Sluta följa användare som inte följer en själv

Grupp uppsökande genom att +1:a andra

Dagliga inlägg på din LinkedIn verksamhetssida

Växelverka med dina följare på verksamhetssidorna dagligen

Starkt riktad LinkedIn Annonsering

Det är inte frågan om ifall du presenterar dig på sociala medier eller inte, det är hur bra du gör det.

Creative Brackets Social Marketing

Vår expertis

Google Annonser


Google Annonser

Vår expertis

Seo


Seo